Opening Maaklab Aventurijn

Op 13 oktober openen wethouder Joosten, Richard Swinkels GM Moerdijk en Patrick ’t Hart STO het Maaklab bij Basisschool Aventurijn.

Dit Maaklab is voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk. Een initiatief van STO en meer Moerdijk. STO staat voor Sterk Techniek Onderwijs en is een landelijke organisatie die als doel heeft techniekonderwijs op zowel het PO als VO te promoten.

STO richt zich op het realiseren van duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs binnen het vmbo dat aansluit op zowel het primair onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs en de technische arbeidsmarkt in de regio, voor nu en in de toekomst.

STO wil meer talenten ontwikkelen en opleiden voor de technische sectoren die voor onze regio zo belangrijk zijn, zoals Transport en Logistiek, Bouw, Procestechniek, Installatie- en Elektrotechniek. Daarnaast spelen we met ons techniekonderwijs in op de regionaal belangrijke thema’s Smart Farming en Biobased Economy. www.techniektalenten.nl

Dankzij de Aventurijn, die deze ruimte beschikbaar heeft gesteld en in samenwerking met Shell Moerdijk hebben we (meer Moerdijk) dit Maaklab kunnen realiseren. Het Maaklab maakt deel uit van het PO-pakket van STO: Bedrijfsbezoeken, gastlessen, de Techniek Carroussel het Wtenschap&Techniek Journaal en de Maakboxen.

Uitgelicht: Werkgroep 1A zet volledig in op PO-pakket

Met dit pakket kunnen basisscholen gebruikmaken van een compleet en hoogwaardig aanbod techniekonderwijs. In het Maaklab, onder de bezielende leiding van techniekdocenten gaan leerlingen van groep 7-8 aan de slag met techniek. Leerlingen met talent voor techniek worden gedurende een aantal weken uitgenodigd om dit talent te gaan verkennen in het Maaklab.

Met de opening van het Maaklab Moerdijk gaat de pilot in deze gemeente van start, vooralsnog met de leerlingen van de Aventurijn zelf maar diverse andere scholen staan al te trappelen om mee te doen.