Raad van toezicht

Raad van toezicht

Inleiding

Momenteel hebben we geen vacature voor de raad van Toezicht.
Maar u kunt u interesse altijd kenbaar maken.

 

Vacature
Lid van de raad van toezicht Sport en Welzijn
Portefeuille financien
Volgens het rooster van aftreden zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de raad van toezicht van Sport en Welzijn.

Aanbod

Wie zijn wij?
Organisatiebeschrijving
Sport en Welzijn bestaat uit 3 lokaal operationele organisaties die in een hoge mate van zelfsturing worden bijgestaan door het centrale bureau. Lokaal werken we in netwerken samen met organisaties uit de zorg, vrije tijd, welzijn en sport. Als maatschappelijk partner van de lokale overheid gaat onze aandacht uit naar balans in economisch en maatschappelijk rendement. De dagelijkse aansturing is opgedragen aan de directeur bestuurder, bijgestaan door het managementteam. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding overeenkomstig de omvang van de organisatie.
De raad van toezicht vervult de rol van toezichthouder, werkgever en klankbord voor het bestuur waaronder:
- statutair voorgeschreven toezichthoudende taken;
- mede ontwikkelen en evalueren van strategie;
- het functioneren en handelen van de bestuurder;
- het beoordelen van de financien, interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het gevaagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en optreden als klankbord.

Wat vragen wij:
- financiële deskundigheid en ervaring als hoogwaardig klankbord voor het bestuur;
- inzicht in strategische implicaties voor de langere termijn;
- aantoonbare affiniteit met financien;
- goed ontwikkeld gevoel voor de publieke sector;
- kritische houding.

Reageren
Aanvullende informatie over het functie- en competentieprofiel kan digitaal opgevraagd worden door contact op te nemen met twan.theelen@senwgroep.nl. Uw reactie zien wij graag tegemoet voor 1 februari aanstaande. De gesprekken met de kandidaten zijn gepland in de week van 10 - 14 februari 2020.

 

 

SenW: Iedereen kan meedoen!

Activeren en stimuleren van jong tot oud, dat is wat SenW typeert. We werken vanuit kracht waarbij resultaatgerichtheid centraal staat. We combineren de kracht in de samenleving met de kennis en expertise van onze partners in het werkveld. SenW is hierbij de verbindende factor. De partner en specialist die de krachten van sport en welzijn weet te bundelen. Zo zijn we als geen ander in staat om snel en professioneel in te spelen op de realiteit binnen verschillende domeinen. Vanuit ontmoeting ontwikkelen, faciliteren en organiseren we samen met burgers en partners in het werkveld een scala aan activiteiten.

 


Sport en Welzijn
Kastanjelaan 18p
2982 CM Ridderkerk
Telefoon 0180491139
E-mail: twan.theelen@senwgroep.nl

Contact

SenW
Twan Theelen
E-mail: twan.theelen@senwgroep.nl