Corona sport en recreatie

Inleiding

Sport en recreatie


Sinds 29 april mogen kinderen (tot en met 12 jaar) en jongeren (13 tot en met 18 jaar) onder begeleiding weer in teamverband sporten in de buitenlucht.
Dat alle sportaccommodaties moesten sluiten was heel vervelend. Het zijn de plaatsen waar we elkaar ontmoeten en waar kinderen met elkaar spelen en bewegen. Vanaf 29 april zijn de maatregelen gelukkig weer wat versoepeld: kinderen t/m 12 jaar mogen weer in groepsverband sporten of trainen. Ook jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen dat, maar voor hen geldt nog steeds de 1,5 meter afstand regel. Dat 'opstarten' binnen de gestelde kaders van de Rijksoverheid is wel een lastige klus. Wij krijgen nu al veel vragen en suggesties binnen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op het gebied van sporten.

Aanbod

Lees het Protocol van Gemeente Moerdijk hieronder

 

Download de posters van NOC*NSF

Protocol gemeente Moerdijk: Verantwoord sporten kinderen t/m 12
jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar
28-4-2020
Inleiding
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen
trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te
faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van
sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee
te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
Met dit protocol willen we u, de sportaanbieder, richting geven hoe te handelen. Hierbij willen we
zoveel mogelijk ruimte voor maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en
de richtlijnen van het RIVM.
Belangrijk!
De brief van 24-4-2020 van wethouder Schoneveld, evenals opvolgende brieven vanuit de
wethouder, zijn leidend. Dit protocol is aanvullend. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op
met verenigingsadviseur Jeroen Strootman van Meer Moerdijk via jeroen.strootman@senwmoerdijk.nl
Daarnaast is dit protocol afgestemd op de Moerdijkse praktijk. Er staan daarom wijzigingen of
aanvullingen in ten opzichte van het protocol wat u mogelijk al van de bond hebt ontvangen. De
basis is hetzelfde, maar in enkele gevallen was een aanpassing of aanvulling vereist. Dit protocol is
daarom leidend, niet een eventueel protocol wat u van de bond heeft ontvangen.

 


 
2
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer
laten sporten en naar buiten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 douche thuis en niet op de sportlocatie;
 vermijd het aanraken van je gezicht;
 schud geen handen;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct
daarna naar huis.

 

 

 
3
Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van
sportaccommodaties en openbare ruimtes
 wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande
sportaccommodatie), dan hoef je dit niet eerst af te stemmen met de gemeente. Hou je aan
de richtlijnen en voorwaarden van het kabinet, het RIVM, de noodverordening en de
gemeente (zoals vermeld in de brief van 24-4-2020 en mogelijk opvolgende brieven).
 bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitensportaccommodatie? Geef het dan aan
bij Meer Moerdijk via verenigingsadviseur Jeroen Strootman. Meer Moerdijk en de gemeente
Moerdijk kijken samen en in overleg met de sportaanbieders wat de mogelijkheden zijn.
 stel vanuit de sportvereniging of sportorganisatie twee ‘Corona- coördinatoren’ aan die op
de hoogte zijn van de regels om vragen van ouders, leden, trainers, gemeente, boa’s enz. te
beantwoorden. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de vereniging of organisatie. We raden aan
dat dit in ieder geval één persoon is uit het bestuur.
 zorg er daarnaast voor dat op de accommodatie altijd een aanspreekpunt aanwezig is
wanneer er getraind wordt die op de hoogte is van de regels om vragen van ouders, leden,
trainers, gemeente, boa’s enz. te beantwoorden. Deze persoon is goed herkenbaar gekleed
(bv. met hesje of ander opvallend kledingstuk). Als dit niet één van de twee Coronacoördinatoren is, maak dan goede afspraken tussen de Corona-coördinatoren en het
aanspreekpunt.
 instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige
manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen
communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten
aanspreken op ongewenst gedrag;
 zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
 hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden
binnen de accommodatie;
 zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo
min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter
onderlinge afstand in acht; 
4
 zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat
de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het
toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de
diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

 
5
Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
 bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt: houdt 1,5 meter afstand, ook onderling;
 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld
moeten worden;
 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op
geen enkel moment toegestaan;
 zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt
beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18
jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt;
 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De
kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de
training direct naar huis gaan;
 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
6
 was of desinfecteer je handen na iedere training;
 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

 


 
7
Voor sporters
 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°);
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de Corona-coördinatoren,
trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel
met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
 
8
 Voor ouders en verzorgers
 informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de
38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind
weer laten sporten en naar buiten;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het
laatste contact;
 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook
dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden