Kunstmenu 2024-2025

Het Kunstmenu is het jaarlijks aanbod theatervoorstellingen voor de scholen in de gemeente Moerdijk. Het Kunstmenu is zo ingericht dat alle leerlingen op het primair onderwijs tijdens hun schoolcarrière jaarlijks een voorstelling kunnen bezoeken: dans, theater of muziek!

Net als voorgaande jaren zal het aanmelden voor de voorstellingen lopen via de website van meer Moerdijk. Op de presentatie dag op 22 mei worden de voorstellingen voor het komend schooljaar bekend gemaakt en kun je jouw school aanmelden voor het kunstmenu.

Via de website zijn de trailers vanaf 23 mei zichtbaar. Ook deze keer hebben jullie ruim twee weken de tijd voor het inschrijven op een voorstelling. Van 23 mei t/m 7 juni 2024 staat de inschrijving op onze site open.

Let wel op, bij een aantal voorstellingen hebben een maximaal aantal leerlingen plaats. Dus als de voorstelling vol zit, kan er niet meer worden ingeschreven! 

 Uitgebreide instructies en een stappenplan voor aanmelding ontvangen jullie na inschrijving voor het Kunstmenu. Data van de voorstellingen liggen al vast. Tijdstip waarop jouw groep de voorstelling zal bezoeken, wordt later doorgegeven. Graag aanmelden per groep, met opgave van het leerlingaantal.