De teamleden

MUP

CUP

Jongerenwerker Iris

Jongerenwerker Dirk

Buurtsportcoache Rachelle

Buurtsportcoach Jeroen

Cultuurcoach San

Buurtsportcoach Anja

Buurtsportcoach Joyce

Buurstportcoach Lisette

Buurtsportcoach Marion

Jongerenwerker Stephan

Communicatie Kittie

Teamcaptain Patrick

Angelique Verhagen