Steunpunt Primair Onderwijs

Samen staan we sterker. Hiervoor is Steunpunt Primair Onderwijs voor opgericht.

GGD- GGZ – CJG – Novadic Kentron en meer Moerdijk slaan hun kennis en kunde bij een.
Dit komt voort uit de samenwerking eerder voor het Middelbare onderwijs.

Het doel ligt op het vroeg signaleren van problemen die reeds zichtbaar zijn en vragen oproepen. Uiteraard ligt de kracht in het voorkomen van de problematiek (preventie) op verschillende gebieden en werken wij hier in samen.

Steunpunt

Steunpunt