Keuzemenu

Algemeen

OUDERPARTICIPATIE

Hoe krijgen we ouders (meer) actief deel te nemen aan of betrokken te zijn bij activiteiten van/voor de kinderen. Samen met school onderzoeken we de vraag en maken daarop een programma of activiteiten om de participatie van ouders te vergroten.

GEZONDE TRAKTATIE

Een leuke voorlichting over het maken van gezonde traktatie voor ouders en docenten. Een ervaren diëtiste neemt allerlei verschillende variaties van leuke en gezonde traktatie door met de ouders en/of docenten. Door ze zelf te maken en te eten krijg je direct een beeld en smaak van deze traktaties. Daarnaast is er gelegenheid vragen te stellen over voeding.

KINDERWERK ACTIVITEITEN OP SCHOOL

Naast de kinderactiviteiten in de Tune willen we dit ook op een aantal scholen uitrollen. Doel hiervan is op een laagdrempelige manier nieuwe kinderen (waarbij zorg een aandachtspunt is) te leren kennen. Kinderen kunnen kennismaken met de kinderwerker. Op deze middag, die telkens een ander thema (bingo, knutsel, etc.) heeft, kunnen we signaleren op bepaalde kernmerken, zoals gedrag, samenspel, agressie, verlegen, etc.

GEDRAGSBEINVLOEDENDE PLEINTJESSPORT

Hiervoor kan specifiek worden gekozen als blijkt dat sport een geschikt middel is in je klas een verandering teweeg te brengen. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet als er tijdens sport en spel activiteiten veel conflicterend gedrag plaats vind zoals vechtpartijtjes of competitief gedrag dat uit de hand loopt. Hierbij wordt professionele leiding geboden en ingesprongen op opvallend gedrag zodat dit langzamerhand positief zal veranderen.

WEERBAARHEIDSTRAINING

Stevig in je schoenen staan, je grenzen leren aangeven, opkomen voor jezelf op een juiste wijze. Deze training wordt gegeven in groepsverband en door een professional van Meer Moerdijk.

VOORLICHTING/PREVENTIE

Gamen, online media, fake news of online oplichting. Het zouden onderwerpen kunnen zijn waar jonge kinderen al mee te maken krijgen en waar enige gevaren in kunnen zitten. Maar hoe ontdek je deze gevaren, wanneer is het een gevaar en hoe kun je het soms zelfs positief inzetten? Meer Moerdijk ontwikkeld een passende training om met uw klas te behandelen. Hierin wordt ingespeeld op actualiteiten en eventuele gebeurtenissen in de eigen omgeving om zo passend aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Spelen er specifieke onderwerpen in uw klas? Wij denken graag mee hoe we hier bij aan kunnen sluiten.

GROEPSTRAININGEN

Groepsvormende trainingen. Kunnen zowel eenmalig als in een cyclus van 4 trainingen gegeven worden.

INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN

Individuele begeleiding is een onderdeel van jongerenwerk/kinderwerk op school waarbij we specifiek toespitsen op een bepaalde leerling. Dit kan komen doordat school of thuis zorgen hebben met functioneren op school of omdat er eventueel extra persoonlijke aandacht nodig is. Dit gebeurt voornamelijk d.m.v. verschillende gespreksmethodieken die op school of buiten tijdens een wandeling kunnen plaats vinden. Effecten hiervan kunnen zijn dat jongeren meer rust ervaren tijdens de lessen, omdat ze op drukke dagen tussendoor even hun hoofd leeg kunnen maken.

TALENTONTWIKKELING

Even de reguliere les aan de kant en aan de slag met het ontdekken van je talenten. Of het nu vloggen, rappen, gamen koken, muziek, creativiteit, dansen, leren ontspannen, etc. is. De jongerenwerkers en stagiaires gaan in de klas of op locatie aan de slag om te werken aan leuke en leerzame momenten, waarbij talenten centraal staan. Op deze manier worden jongeren uitgedaagd iets nieuws te proberen, hun talenten te delen met klasgenoten of in aanraking te komen met materialen die voor sommige kinderen niet aan te schaffen zijn. Hierdoor zie je over het algemeen ieder kind zelfverzekerder worden vanwege het boeken van kleine successen op deze dag. Heb je een idee met de klas? Wij gaan er een mooi programma voor maken!

Natuur en techniek

VERBINDING TECHNIEKONDERWIJS EN CULTUUREDUCATIE

In opdrachten en projecten gaan we verbindingen leggen tussen Techniekonderwijs en Cultuureducatie. Hierdoor kan er gemakkelijk een begin worden gemaakt met de implementatie of uitbreiding van techniekonderwijs op school. Er zijn veel aanknooppingspunten en raakvlakken binnen de leerdoelen van het curriculum, met name op het gebied van de 21-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan talentontwikkeling, creatief denken, probleemoplossings vermogen en samenwerken.

PO-PAKKKET STERK TECHNIEK IN ONDERWIJS

Een start maken met techniekonderwijs door aan te sluiten bij het PO-programma van STO (Sterk Techniek Onderwijs). Bedrijfsbezoeken, gastlessen, W&T Journaal, Techniek Carrousel, Maakboxen en MaakLab. Scholen kunnen een rating verwerven (brons, zilver en goud) afhankelijk van hun inzet en deelname. Bij het behalen van een rating krijgt de school een plaquette om naast de voordeur te hangen.

Kunst en cultuur

ERFGOEDPROJECT WESTHOEK

Een samenwerking tussen de bovenbouw van het PO, de onderbouw van het VO (Markland College Zevenbergen), Museum Mauristshuis Willemstad, heemkundekring Willemstad, Erfgoed Brabant en meer Moerdijk. Door middel van lessen op school (lespakket) en een excursie naar Willemstad en de forten (De Hel en Sabina) krijgen de leerlingen inzicht in lokaal erfgoed en wat dat voor hen betekent.

JONG EN OUD CULTUURACTIVITEITEN

Kinderen van de school gaan samen met volwassenen/senioren culturele activiteiten ontdekken. In overleg wordt bepaald wat en voor welke groep(en) dit van toepassing is.

Sport

PLEINTJESSPORT

Een sportmoment na schooltijd met een stagiaire of buurtsportcoach waarbij alle kinderen welkom zijn. Nog even lekker een uurtje uitleven voor de kinderen naar huis gaan. De kinderen ontdekken hierbij nieuwe spellen en spelen met materiaal wat ze nog niet kennen.

PAUZESPORT

Een sportmoment tijdens de pauze met een stagiaire of buurtsportcoach. Dit kan in de kleine pauze of in de grote pauze. De kinderen krijgen hierbij de kans om nieuwe spellen te leren kennen of te spelen met materiaal wat ze nog niet kennen.

CLINICS SPORTVERENIGINGEN

De stagiaire of buurtsportcoach regelt n.a.v. de wensen van de school (of klas) een clinic van/door een sportvereniging tijdens de gymles van school.

TALENTONTWIKKELING DANS

Vinden kinderen dansen leuk! En willen ze graag daarin nog beter worden. Vraag dan deze talentontwikkelingsprogramma voor dansen aan voor de kinderen.

JONG EN OUD SPORT ACTIVITEITEN

Kinderen van de school gaan samen met volwassenen/senioren sporten. In overleg wordt bepaald welke sport, spel of dans en voor welke groep(en).

CLINICS KENNISMAKING AANGEPASTE SPORTEN

Laat kinderen kennis maken met sporten voor mensen met een beperking. Tijdens een gymles of op een ander moment laat de buurtsportcoach aangepast sporten de kinderen ervaren hoe het is om deze sporten te doen.

FACILITEREN SPORTDAG

De buurtsportcoaches en stagiaires helpen bij het organiseren van een sportdag of sportactiviteit die op school plaats vindt. Samen met een werkgroep of leerkracht vanuit school kunnen ze zorgen voor een sportieve dag(deel).

LENEN SPORTMATIAAL

De school kan materiaal lenen van meer Moerdijk (te denken aan pijl en boog schieten, boksen, knotshockey, enz). Wanneer een school een specifieke sport wil gaan spelen zullen we bij de vereniging aanvragen of ze materiaal van de vereniging mogen lenen (bijvoorbeeld tennis, hockey, handbal).