Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. Met hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Sport en Welzijn Moerdijk. De RvT is zo samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om de directie te adviseren en kritisch te volgen. De RvT richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van Sport en Welzijn Moerdijk en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen

De RvT bestaat uit de volgende leden:

André Timmerman 

André is zelfstandig senior adviseur voor beheer- en exploitatievraagstukken rond Maatschappelijke Voorzieningen. Sinds 13 september 2018 is hij benoemd als voorzitter van de raad van toezicht.

Hij is eveneens voorzitter van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg en Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Naast zijn werk is hij voorzitter van de commissie van Advies Keurmerk Veilig en Schoon voor zwembaden, extern lid van de rekenkamer van de gemeente Westland en voorzitter van de raad van Commissarissen van Sportbedrijf Amstelveen.

Sandra van Koningsbrugge 

Sandra is directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Scheveningen. Sinds 13 september 2018 is zij benoemd als lid van de raad van toezicht. Binnen de raad van toezicht is zij is lid van de remuneratiecommissie. Zij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg en Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk.

Lorenzo Trimp 

Lorenzo werkt als manager sociaal domein voor de gemeente Schiedam. Sinds 13 september 2018 is hij benoemt als lid van de raad van toezicht.  Binnen de raad van toezicht is hij lid van de remuneratiecommissie.

Hij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg en Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Hiernaast is hij lid van de Raad van Toezicht van stichting Protestants-christelijk basis- en orthopedagogisch onderwijs (PCBO) te Rotterdam- Zuid.

Berry van der Sommen 

Berry werkt als intern accountant bij de Rabobank Groep. Sinds 1 juni 2020 is hij benoemd als lid van de raad van toezicht met als specialisme Financiën. Hij is lid van de Auditcommissie.

Hij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg en Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk.

Paul Kleuver 

Paul is zelfstandig adviseur. Hij heeft een commerciële achtergrond in ICT en Telecom en in diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Hij is benoemd op 10 oktober 2019 als lid van de raad van toezicht. Binnen de raad van toezicht is hij lid van de Auditcommissie.

Hij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg en Sport en Welzijn Bodegraven. Hij is tevens bestuurslid van de stichting “Arkduif” (Bodegraven) en lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Rijn en Veenstromen.