Taakie

Seolto

Taakie is in maart opgestart. De enquete is voor de eerste keer verstuurd naar alle leden. Hier is een goede response op gekomen! 124 mensen hebben de lijst toen ook ingevuld. Tot nu toe is er elke week een reminder gestuurd waarbij er toch weer gemiddeld zo'n 10 mensen per week de vragenlijst invullen.  Op dit moment hebben 134 van de 505 leden (en ouders/verzorgers) de lijst ingevuld. Dit komt neer op ongeveer 27%.

Er zijn al een aantal successen geboekt, vooral waar het gaat om de barbezetting. Voor de andere functies is het nog lastig omdat er niet steeds een beroep gedaan kan worden op dezelfde mensen. Het zou fijn zijn als er nog meer mensen de vragenlijst in zouden vullen. Dat kan alleen goed werken als de QR code voor de vereniging een feit is (en dus niet persoonsgebonden).

DSO

Bij DSO is de enquete 4 mei verstuurd naar de leden. Vooraf is er eerst een week campagne gevoerd en is de enquete aangekondigd. Op de eerste oproep is een response van 29% gekomen. De tweede reminder wordt vrijdag 27 mei verstuurd.