Voorschriften Rijksoverheid

Inleiding

Veranderingen in de maatregelen na 28 april 2020

Aanbod

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.
Welke maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020?
Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. Gezondheidsadviezen zoals hieronder gelden dus nog steeds:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is.
  • Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
  • Was uw handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • In de week voor 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Worden de maatregelen echt pas in de week voor 19 mei 2020 heroverwogen?
Het kabinet houdt de vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar concrete aanleiding voor is.

Welke maatregelen heeft het kabinet wel gewijzigd?
Het kabinet heeft enkele wijzigingen ingevoerd in de maatregelen die gaan over evenementen, onderwijs, kinderopvang, sport en zorg voor ouderen.

Tot wanneer blijven evenementen verboden?
Het huidige verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht is verlengd tot 1 september 2020.

Vanaf wanneer gaan de basisscholen weer open?
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei 2020 hun deuren. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Daarbij kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen informeren ouders hierover. Scholen in het speciaal (basis)onderwijs gaan 100% open. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor leraren en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Geldt de anderhalvemeterafstandregel ook op scholen?
Voor zover dat kan, moet er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden.

Vanaf wanneer gaat de buitenschoolse opvang weer open?
Buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en gaat dus open vanaf 11 mei 2020. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar de basisschool gaan.

Wanneer gaan kinderopvang en gastouders weer open?
De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 gaan regulier open vanaf 11 mei 2020. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Blijft de noodopvang gelden?
Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren. De organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader uitgewerkt.

Is er al meer bekend over het opengaan van het voortgezet onderwijs?
In navolging van basisscholen moeten scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen, zodat hun leerlingen vanaf 1 juni naar school kunnen in een anderhalvemeterschool.

Mogen kinderen buiten sporten?
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Mogen jongeren buiten sporten?
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

Kunnen kinderen en jongeren trainen bij een sportvereniging?
Gemeenten worden gevraagd samen met lokale sportclubs te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een vereniging. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Mogen topsporters hun trainingen in sportcentra hervatten?
Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.

Kan ik op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder?
Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Ga niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.

Wordt de bezoekersregeling voor verpleeghuizen aangepast?
De bezoekersregeling voor verpleeghuizen kan helaas nog niet worden aangepast. Wel kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Ga niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.

Waarom verschilt de Nederlandse aanpak van het coronavirus met die van andere landen?
De WHO (World Health Organisation) geeft internationale richtlijnen die door elk land worden toegepast op de eigen situatie. De essentie van de aanpak in Nederland is: het virus maximaal controleren. Alle adviezen en maatregelen die in Nederland zijn afgekondigd, zijn hierop gericht. Veel maatregelen komen overigens overeen met wat onze buurlanden doen.

Contact